پلان های ميزباني لینوکس (آمریکا - کانادا)

GT Host برای شما با بسته های متنوع میزبانی لینوکس مقرون به صرفه، خدمات ارزنده ای را آماده و تدارک دیده است. • Disk Space
 • Bandwidth
 • Free Domain
 • POP3 Email
 • FTP Account
 • SSL Certificate
 • MySQL Databases
 • Sub Domain
 • Addon Domains
 • Free Setup
 • ۲۴/۷/۳۶۵ Support
 • ۹۹٫۹% Uptime
 • Control Panel
 • Data Center

سالیانه
Starter Plan
 • 1 GB
 • Unlimited
 • HostStarCross
 • Unlimited
 • Unlimited
 • HostStarCheck
 • ۱
 • Unlimited
 • ۱
 • HostStarCheck
 • HostStarCheck
 • HostStarCheck
 • cPanel
 • USA - Canada

$30
Standard Plan
 • 5 GB
 • Unlimited
 • ۱
 • Unlimited
 • Unlimited
 • HostStarCheck
 • ۲
 • Unlimited
 • ۲
 • HostStarCheck
 • HostStarCheck
 • HostStarCheck
 • cPanel
 • USA - Canada

$80
Business Plan
 • 10 GB
 • Unlimited
 • ۱
 • Unlimited
 • Unlimited
 • HostStarCheck
 • ۳
 • Unlimited
 • ۳
 • HostStarCheck
 • HostStarCheck
 • HostStarCheck
 • cPanel
 • USA - Canada

$120
Professional Plan
 • 20 GB
 • Unlimited
 • ۱
 • Unlimited
 • Unlimited
 • HostStarCheck
 • ۴
 • Unlimited
 • ۴
 • HostStarCheck
 • HostStarCheck
 • HostStarCheck
 • cPanel
 • USA - Canada

$180
Ultimate Plan
 • 40 GB
 • Unlimited
 • ۱
 • Unlimited
 • Unlimited
 • HostStarCheck
 • ۵
 • Unlimited
 • ۵
 • HostStarCheck
 • HostStarCheck
 • HostStarCheck
 • cPanel
 • USA - Canada

$270