۱۷ دی

شادی

چند سال هست مشتری GT Host هستم و کیفیت Host ها خوبه و همینطور پشتیبانی شرکت. به امید بهتر شدن در هر دو زمینه کیفیت محصولات و پشتیبانی کارشناسان آنها.